19.11.2012

Metonymien er sorgens trope; forbindelse gjennom nærhet. Slik blir det urørte kakaokruset etter faren sørgelig i en tøysete film som Kick-Ass. Ikke fordi kruset uttrykker noen likhet med faren (metafor), men fordi den minner om farens sans for kakao. Den som har mistet noen, sørger i møte med tingene, i rykk og napp gjennom et helt liv. En kasse på loftet, en dato, et tv-program osv. Alt minner om deg. Metaforen er mer anstrengende. Den minner meg ikke på noe som helst, med mindre vi var enige om at du var som en gaupe, da du fremdeles var her, felles attributter. Men da ville den gamle metaforen selv ha vært en metonymi; en metafor som jeg metonymisk forbinder meg deg.
Fraværet i nærværet og nærværet i fraværet. Borte borte, titt tei! Rangle i ranglen, her er jeg.

11.11.2012

"Du interesserer meg ikkje. Eg interesserer meg ikkje for meg sjølv heller. Når ein er i min alder, er ein mest interessert i enklare ting. God mat, god drikke, god helse og at ein likar dei menneskene ein omgåast: Ein materialisme som overlever idealismen under marknadsøkonomien: Tørre, varme somrar. Godt ver." (Intervju med Øystein Vidnes, gjenopptrykt i Prosopopeia #4/2009)